1. DISSENY: Escollir el disseny

1. DISSENY: Escollir el disseny

Un cop hem conegut el projecte, cal definir el disseny de la bossa, és a dir decidir la il·lustració o bé els elements que s'hi incorporaran. Cada equip ha de treballar en una col·lecció, doncs les bosses han de tenir un mateix disseny però canviant colors, o bé incorporar elements semblants, etc.

Per decidir el disseny cal que cada equip faci una pluja d'idees basant-se en hobbies o interessos en comú com, pe exemple, els esports, la

música, els animals, etc. Aleshores, un cop decidida la temàtica, han de pensar en el disseny que poden fer manualment o bé a través d'il·lustracions o imatges que treuen d'internet.

És molt important que les mides del disseny s’adeqüi a les mides de la bossa pel que és molt important prendre mides de la bossa prèviament, i que estigui previst com incorporar la placa en el disseny